int(2)

Novinky

Nové články ZOO

15.5.2015

Nové články v rubrice ZOO.

« Novější | Starší »

TOPlistTajemství a záhady

Zelené děti z Woolpitu

Kronikář William z Newburghu ve svém díle De Rerum Anglicarum uvádí, že zhruba v roce 1154 objevili vesničané z Woolpitu v jámě na poli asi desetileté děvče a o něco mladšího chlapce. Měli podivné oblečení, zelenou pleť a hovořili nesrozumitelným jazykem.

Obrazce na planině Nazca

Obrazce na planině Nazca patří mezi tzv. geoglyfy. Na náhorní plošině jihoamerického Peru se nachází více než 300 obrazců, tvořených světlými liniemi, vzniklými odstraněním tmavšího vulkanického povrchu.

Hypnóza

Hypnóza je změněný stav vědomí, který je možné terapeuticky využít. Používá se převážně k léčení neuróz, poruch spánku, závislostí a řešení dalších psychosomatických obtíží.

Fotografie duchovního světa

Fotografie duchovního světa (fotografie duchovních jevů, fotografie duchů, spirituální fotografie) je typ fotografie, jejíž hlavní snahou je zachytit obrazy duchů a dalších spirituálních subjektů, zejména při „lovu duchů“.

Fata morgána

Fata morgána je optický jev v atmosféře, kdy lze vidět obraz vzdáleného objektu zrcadlící se ve vzduchu atmosféry díky teplotní inverzi.

Brockenské strašidlo

Brockenské strašidlo, nazývané též horský přízrak, je ohromně zvětšený stín pozorovatele, vržený na horní povrch mraků proti slunci.

Banshee

Banshee (v irštině bean sí nebo bean-sidhe, skotsky bean shìth, v českém přepisu též bánší), se dá volně přeložit jako žena z kopců, též známá jako víla smrti, je irská a skotská mytologická bytost, která se projevuje táhlým zoufalým kvílením a pláčem, jímž zvěstuje smrt některého z členů rodiny.

Eliášův oheň

Eliášův oheň, nebo také Oheň svatého Eliáše, je akustický a optický jev vyvolaný vybitím statické elektřiny při silných bouřích (tzv. hrotový výboj). Dochází k němu na vyvýšených místech, hrotech, vrcholcích stromů apod.

Kamenné koule v Kostarice

Kamenné koule v Kostarice je souhrnný název více jak 500 koulí nacházejících se především na jihu Kostariky (provincie Guanacaste) v aluviálním údolí Diquís a na ostrově Isla del Caño. Jejich jedinečnost v celosvětovém měřítku spočívá v jejich počtu, velikosti i dokonalému tvaru.

Krvavá Mary

Krvavá Mary (v anglickém jazyce Bloody Mary) je duch či čarodějnice, především však jedna z legend západního světa. Říká se, že je vidět v zrcadle, pokud dotyčný stojící před zrcadlem v temné místnosti třikrát či vícekrát zopakuje její jméno.

Faustův dům

Na místě dnešního paláce bylo kdysi pohanské obětiště. Podél pozemku probíhala významná cesta, která spojovala Pražský hrad a Vyšehrad a kudy se ubíraly i korunovační průvody. V záznamech z roku 1378 je zde poprvé zmiňován dům v držení Jana vévody Opavského.

Golem

Golem (hebrejsky: הגולם) je v židovské mystice člověkem oživená socha. Takovýchto golemů je známo poměrně dost a ačkoli si golema většina lidí představuje jako oživenou sochu s podobou člověka, může mít i podobu jinou.

Tvář na Marsu

Cydonia Mensae je název jedné z pojmenovaných oblastí na planetě Mars. Leží na sever od rovníku v přechodné zóně mezi jižními vysočiny (polokouli s vyšší topografií, silně posetou krátery) a severními nížinami (relativně plochou oblastí nížin na severu) v oblasti Acidalia Planitia.

Víly z Cottingley

Zájem o víly z Cottingley po roce 1921 postupně klesal. Obě dívky vyrostly, vdaly se a nějakou dobu žily v zahraničí. Fotografie přesto udržovaly představivost veřejnosti, v roce 1966 reportér z novin Daily Express vyhledal Elsie, která se vrátila do Velké Británie.

Lincolnův duch

Abraham Lincoln. Za americké občanské války vedl severní státy. Několik lidí, mezi nimi i známých osobností tvrdilo, že duch 16. amerického prezidenta i léta po své násilné smrti, kterou měl na svědomí atentátník John Wilkes Booth stále obývá Bílý dům.

UFO

UFO (z anglického Unidentified Flying Object = neidentifikovaný létající předmět) je jev, kdy pozorovatel hlásí situaci, ve které pozoroval na obloze předmět, jehož podstatu není schopen racionálně vysvětlit. Lidově je tento jev často označován jako pozorování „létajících talířů“.

Sebevraždy psů v Overtounu

Sebevraždy psů na mostě v Overtounu. Studie ukázaly, že od roku 1950 nebo 1960 velký počet psů skočil z mostu. Průměrně asi jeden pes ročně. Psi skočili přes mostní zábradlí z výšky 15 metrů. Někteří psi, kteří přežili tento pád, skočili potom znovu.

Čupakabra

Čupakabra (ze španělského el chupacabras, výslovnost: / tʃupa'kabɾa /, složené ze slov chupar – „vysávat“, a cabra – „koza“, doslova „vysávač koz“) je legendární zvíře údajně žijící v některých částech Severní a Jižní Ameriky.

Bloop

Původ Bloop může být jakýkoliv, teorii že je původu biologického však podpořil fakt, že zvuk byl zaznamenán podvodními sonary v rozsahu 5 000 km. Jeho hlasitost několikanásobně překročila dosavadní živočišný rekord, který drží Velryba modrá, spíše známá jako Plejtvák obrovský.

Olgoj chorchoj

Olgoj chorchoj (mongolsky олгой хорхой; olgoj = červovitý přívěsek, chorchoj = červ) je mytický písečný červ, jehož výskyt se často situuje do jižní části asijské poušti Gobi. Zda tvor skutečně existuje, je ovšem velmi pochybné.

Křišťálová lebka

Modely lidské lebky vyrobené z křišťálu, označované jako křišťálové lebky, byly od 19. století populárním předmětem sběratelství. Jejích údajní nálezci tvrdí, že jde o pozůstatky předkolumbovských civilizací Střední Ameriky, žádný z exemplářů zkoumaných vědci však nic takového nepotvrdil, naopak výsledky analýz ukazují na vznik nejdříve v 19. století, pravděpodobně v Evropě.

Jihlavské podzemní

Amatérští speleologové ze spolku Černé slunce katakomb v roce 1978 objevili v katakombách chodbu, jejíž stěny svítí. Název svítivka jí dali členové občanského sdružení Jihlavský netopýr, kteří se od roku 1990 o tuto jihlavskou památku začali starat.

Bludný Holanďan

Bludný Holanďan je všeobecně známá legenda o námořníkovi, který podepsal smlouvu s ďáblem. Zmínky o něm lze nalézt již ve 14. století v lidových pověstech (hlavně severských). V mnohých případech se příběh opírá o svědectví posádek, které viděly v mlze jakousi opuštěnou loď.

Tunguská událost

Tunguská událost či tunguská katastrofa (též psáno s přídavným jménem tunguzská) byl mimořádně silný výbuch, ke kterému došlo 30. června 1908 v prostoru centrální Sibiře, v dnešním Krasnojarském kraji. Událost je připisována výbuchu přiletivšího kosmického tělesave výšce asi 5 až 10 km nad zemským povrchem.

Lochnesská nestvůra

Lochnesská nestvůra (také Lochnesská příšera, zkráceně Lochneska nebo Nessie) je záhadný živočich, který se údajně vyskytuje ve skotském jezeře Loch Ness. Podle hlášení pozorovatelů by měl být živočich 15 - 20 m dlouhý asi s třímetrovým krkem a výrůstkem v podobě rohu na hlavě.

Zánik Djatlovovy výpravy

Zánik Djatlovovy výpravy je označení pro neobjasněné úmrtí devíti členů Djatlovovy výpravy, ke kterému došlo v nočních hodinách 2. února 1959 v ruském pohoří Ural. Výprava zahynula na východním úbočí hory Cholat Sjachyl (rusky Холат-Сяхыл), což znamená v mansijštině, jazyce kmene Mansijů, „Hora mrtvých“.

Bermudský trojúhelník

Jako bermudský trojúhelník anebo také ďáblův trojúhelník je označována oblast ležící mezi Miami na Floridě (případně jižním cípem Floridy), Portorikem (město San Juan) aBermudami na pomezí Mexického zálivu a západního Atlantiku.

Yetti

Yetti je označení neznámého druhu dvounohého hominida, který se údajně vyskytuje v pohoří Himalájí. Jeho existence nikdy nebyla spolehlivě prokázána nebo zdokumentována. Yetti je údajně až 2,5 metru vysoký chlupatý tvor podobný lidoopovi nebo pravěkémučlověku.

Atlantida

Atlantida je legendární kontinent, na kterém měla sídlit vysoce vyvinutá civilizace, kterou zničila mohutná přírodní katastrofa přibližně v roce 9600 př. n. l. Přestože existence tohoto kontinentu nebyla nikdy přesvědčivě potvrzena, vedou se dodnes debaty o její existenci a možné poloze.

Vúdú

Vúdú (pod vlivem angličtiny psáno také voodoo, francouzskou transkripcí vodou) je synkretistické náboženství pocházející zkaribského státu Haiti, který se také nazývá Sevi Lwa, „služba lwa“. Obsahuje v sobě především prvky polytheistické tradicezápadní Afriky (hlavně náboženství vodun) a římského katolicismu.

Poltergeist

Popisované a zaznamenané projevy poltergeistu jsou velmi různorodé. V naprosté většině případů je projev poltergeistu údajně spojen sezvuky, které se bez zjevné příčiny ozývají v napadeném bytě nebo domě. Často jde o klepání, někdy i silné rány a bušení ozývající se z nejrůznějších míst v bytě.

Víla

Víla, též rusalka, divoženka nebo bosorka, je nadpřirozená bytost ženského pohlaví, již v různých obdobách nacházíme v mytologiiEvropy už od raného starověku. Samotný výraz víla je slovanský ale v jiných pantheonech zaujímají jejich místo nixy (u Germánů), sidhe(u Keltů) a nymfy (u Řeků), podobnými bytostmi jsou i mořské panny.

Kruhy v obilí

Jako kruhy v obilí nebo jinak také agrosymboly jsou označovány jevy, kdy se v ploše osázené obilím nebo jinou zemědělskou plodinou vytvoří pravidelné geometrické obrazce polehnutím rostlin. Toto polehnutí nebylo způsobeno podle některých lidí mechanicky, ale zatím dosud neznámým vlivem. Podle odpůrců těchto teorií se jedná o lidský či přírodní výtvor.

Bílá paní

Bílá paní je v pověstech, případně i pohádkách nadpřirozená bytost oblečená v bílém a zjevující se na hradech či zámcích jakožto duch nějaké zemřelé ženy. V Čechách je bílá paní obvykle zobrazována jako tajuplná dáma, často s vysokým kloboukem kuželovitého tvaru, zvaným hennin. Známá je pověst o rožmberské bílé paní, která je ztotožňována s duchem Perchty z Rožmberka.

Kulový blesk

Kulový blesk je přírodní atmosférický jev, jehož výskyt je obvykle vázán na bouřkové počasí. Projevuje se jako kulovitý útvar nejčastěji o průměru několika centimetrů až decimetrů, různých barev od žluté po modrou, pohybující se obvykle po dobu několika sekund až minut různými směry a zanikající buď výbuchem nebo i zcela poklidně.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum