Novinky

Retro

15.10.2016

Rubrika Retro - vloženo bylo již 100 RETRO vzpomínek na dobu dávno minulou. Sledovat můžete - RETRO TV.

Starší »

TOPlistSlova

Odkud pocházejí slova, která používáme? Zdroj: Wikipedie.

 

Balet - Italské slovo ballo znamená tanec nebo bál. Jeho pofrancoužtělá podoba zní balet. Balet vznikl ve Francii, jeho prvním důležitým centrem byl dvůr francouzkého krále Ludvíka XIV. Dodnes je oficiálním jazykem baletu francoužtina.

Balet Louskáček. Autor: Rick Dikeman.

Barbar - Z řeckého βαρβαρος, barbaros je původně onomatopoické slovo, napodobující nesrozumitelnou "řeč" cizinců,[1] podobně jako české slovo "brblat". Řekové tak označovali příslušníky všech národů, jejichž jazyku nerozuměli. Od řecko-perských válek začalo toto slovo nabývat v řečtině hanlivého odstínu, který zcela převládl v období helénismu. Barbar byl poté považován za hrubého, nevzdělaného a krutého člověka. Odtud také slovo barbarství.

Velitel barbarů. Akropolis Museum v Aténách. Autor: Tetraktys.

Bible - Slovo „bible“ pochází z řeckého neutra βιβλίον (biblion zdrobnělina slova biblos), které označuje papyrový svitek (původně označovalo pouze dřeň této rostliny, z níž se svitky vyráběly). Papyrové svitky se velkou měrou vyráběly ve starověkém fénickém městě Gebal, Řeky zvaném Byblos (dnes Džubajl v Libanonu), které se na tuto výrobu úzce specializovalo, až se stalo synonymem pro papyrus jako takový. Plurál tohoto slova, τὰ βιβλία (ta biblia svitky, knihy) byl později v latině zaměněn se singulárem feminina, a slova Bible se tak začalo na Západě užívat v jednotném čísle.

Přístav v Byblosu. Autor: Giorgio Montersino.

Grázl - V češtině se dnes jméno Grasel ve tvaru „grázl“ používá jako nadávka pro označení člověka lumpa, lotra, zloděje, násilníka, hrubiána či dokonce vraha. Johann Georg Grasel (4. dubna 1790, Nové Syrovice u Moravských Budějovic – 31. ledna 1818, Vídeň, popraven), česky též Jan Jiří Grasel byl bandita a loupežník, který „působil“ na pomezí jižních Čech, jižní Moravy a Rakouska.

Johann Georg Grasel.

KávaSlovo káva se vyvinulo z arabského slova qahwah. Do tureckého jazyka se přeneslo jako »kahve«, potom jako café do francouzštiny, caffe v italštině, koffie holandsky a kaffee německy. Podle některých je slovo odvozeno od jména etiopského přístavu Kaffa.

Kávová zrna po upražení. Autor: MarkSweep.

Labe - Germánské kmeny, žijící na našem území, používali pojmenování pro řeku - Albí a znamenalo bílá. Je možné, že podobné jméno, jako je Labe, měli již Keltové. V keltských zemích se totiž vyskytují řeky nazvané Albis (například dnešní Aube, přítok Seiny). Germáni si toto jméno jen převedli do svého jazyka.

Labe. Autor: Che.

LimonádaPůvodně se takto označoval osvěžující nápoj, který byl připraven z citronové šťávy. A zde také tkví původ slova limonáda, protože citrony jsou plody nejvíce pěstovaného citroníku limonového. Dříve se limony říkalo citronům i u nás. Tento starý název pochází z románských jazyků (italštiny, francouzštiny), které jej opět přejaly z perštiny. Dnes už nikoho nenapadne, že limonáda musí být pouze citronová.

Limonáda. Honza Groh.

Skanzen - Označení skanzen pochází z vlastního jména muzea lidových staveb a ZOO Skansen ve Stockholmu, nejstaršího muzea v přírodě na světě, založeného již roku 1891. Samo slovo Skanzen je vlastně místní název a ve švédštině znamená „hradby“. Největší podíl na vzniku tohoto muzea měl švédský učitel a folklorista Artur Hazelius, který původně sbíral předměty pro Švédské národopisné muzeum (dnes Nordiska museet). V češtině se toto označení sice už značně vžilo, ale správnější je podobné instituce označovat jako Muzeum v přírodě.

Skanzen Vysoký Chlumec. Autor: ŠJů.

Škola - Slovo škola pochází od řeckého "scholé", což znamená odpočinek, oddech, klid. Byla tím míněna chvíle oddechu od cvičení tělesných. V takové mezeře vysvětloval učitel něco z literatury nebo historie.

Škola. Autor: Hyena.

Tulipán - Jméno tulipán, které se používá na západě, vzniklo omylem. V 16. století napsal rakouský vyslanec na dvoře tureckého sultána dopis svému císaři, ve kterém mu referoval o tom, jak si tuto rostlinu Turci oblíbili. Jejich květ popsal jako vzhůru nohama obrácený turecký čepec – tedy turban neboli tuliban. Vznikla tak zkomolenina slova a změna názvu na tulipán.

Tulipány. Autor: Petr Hubík.

Vandal - Slovo je odvozeno od jména kmene Vandalů, kteří roku 455 dobyli velkou část Itálie a vyplenili Řím. Slovo vytvořil Henri Grégoire, konstituční biskup v Blois, během Francouzské revoluce, když jako Vandalisme popsal některé stránky chování republikánské armády. Jako vandalismus se označuje svévolné poškozování a ničení veřejného i soukromého majetku či podobných statků, které nepřináší pachateli žádné materiální obohacení a pro které pachatel zpravidla nemá žádný motiv - většinou tak koná jen pro vlastní potěšení či pro potřebu odreagovat se. Často k němu dochází pod vlivem alkoholu nebo drog.

Vandalové drancují roku 455 Řím, obraz od Heinricha Leutemanna (1824–1904).

VánoceČeské slovo Vánoce vzniklo s největší pravděpodobností z německého Weihnachten, které je odvozeno z germánského "in den wihen nahten", tedy "ve svatých nocích". První část slova Weihnachten četli Češi německy jako "vá", druhou půlku pak počeštili na "noci". Tak vznikly vá - noci, později Vánoce. Svátek zřejmě souvisel s pohanskými oslavami zimního slunovratu.

Vánoční stromeček je vedle jesliček nejznámějším symbolem Vánoc. Autor: Malene Thyssen.

Vegetariánství - Pochází z latinského výrazu vegetabilis, což lze přeložit jako rostlinný. Někdy se též uvádí latinské slovo vegetare, což znamená růst, rozvíjet se. Vegetus v latině také znamená svěží, zdravý. Některé zdroje uvádějí, že slovo vegetariánství pochází teprve od anglického vegetables, neboli zelenina.

Vegetariánské suroviny. Autor: Puffin.

Želatina - Slovo bylo do češtiny přejato z francouzkého gélatine, které je odvozeno od latinského gelatus zmrzlý. Jde o velmi čistý a jemný klih, který se získává vyvařením šlach, kůží, kostí a jiných jatečních odpadů bohatých na kolagen. Vařením se kolagen přeměňuje na glutin, což je látka, která má rosolovací schopnost a je nejpodstatnější složkou želatiny.

Želatinové plátky na vaření. Autor: Danielle dk.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum