TOPlistNezničitelná želvuška

7. srpna 2023

ZAJÍMAVOSTI: Nezničitelná želvuška

Želvušky (Tardigrada) je kmen mikroskopických bezobratlých bilaterálně souměrných živočichů, kteří se vyznačují segmentovaným tělem s hlavou a čtyřmi páry končetin. I přes mikroskopickou velikost mají pokročilou tělní stavbu těla včetně některých vnitřních orgánů a svalstva. Končetiny bývají zakončeny drápky různých počtů a tvarů, které jsou důležitým taxonomickým znakem. Dospělí zástupci želvušek měří pouze kolem 250–500 μm, největší druhy dosahují k 1200 μm. K roku 2023 bylo známo přes 1400 druhů. Každoročně však bývá popsáno několik desítek druhů a skutečná diverzita však bude mnohem vyšší.

 

Holly Sullivan

Řada druhů je průsvitných, avšak hlavně terestrické a sladkovodní dospělé druhy mají různé zbarvení těla, které je chrání proti ultrafialovému záření. Zatímco dýchací a oběhová soustava chybí, trávicí soustava je propracovaná. Začíná bukofaryngeálním aparátem, který zahrnuje mj. systém stylet, aragonitních bodců které pomáhají porcovat potravu.

DataBase Center for Life Science (DBCLS)

Želvušky se vyskytují v mořských, sladkovodních i terestrických habitatech. Jedná se nicméně primárně o vodní živočichy, kteří potřebují vodu pro aktivní život. Většina druhů sice je terestrická a žije např. ve vodních filmech mechů a lišejníků, nicméně v případě sucha vstupují do anhydrobiózy (typ anabiózy), čili stavu útlumu životních funkcí na naprosté minimum, ve které přečkají celé týdny, měsíce, občas roky a v extrémních případech i celá desetiletí. Po zalití těla vodou se opět vrátí do života. V anabióze želvušky dokáží přežít extrémní teplo, chlad, radioaktivní záření či dokonce anaerobní podmínky. Želvušky byly několikrát vzaty do vesmíru, kde přežily i vystavení vesmírnému vakuu.

Milnesium tardigradum s medvídkovitým tvar těla

Nezřídka se objevují spekulace o tom, zda by želvušky mohly přežít na Marsu nebo exoplanetách. Má se za to, že přinejmenším na Marsu by přežít mohly.[99] Nicméně i miniaturní želvušky stále potřebují něco jíst; potravu by jim teoreticky mohly zajistit některé řasy, které také dokáží na Marsu přežit.[100]

Zdroj: Wikipedie.

Připravil autor: Miroslav Galko - RegionálníMagazíny.cz.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum