TOPlistFata morgána

Fata morgána je optický jev v atmosféře, kdy lze vidět obraz vzdáleného objektu zrcadlící se ve vzduchu atmosféry díky teplotní inverzi. Jméno je odvozeno od Morgany Le Fay (tedy v překladu víla Morgana), mýtické sestry anglického krále Artuše, neboť zrcadlené předměty se zdají být neskutečné, volně se vznášející ve vzduchu, jakési vzdušné zámky. Často se tyto jevy pozorují v místech, kde jsou rozsáhlé rovné homogenní plochy, např. v polárních oblastech nebo také v horských sedlech, případně nad vodními hladinami po chladném ránu či s rychlým ochlazením navečer.

Ukázka spodního odrazu nad povrchem zahřáté silnice. Autor: Tom Ruen.

Fyzikální vysvětlení

Výše popsané podmínky vedou ke vzniku vzájemné stabilních vrstev vzduchu s rozdílnými teplotami potažmo indexy lomu. Vzniká přírodní optická soustava, která odklání směr dopadajících světelných paprsků k pozorovateli. Dojde-li k tomuto jevu pod úrovní pozorovatele, jedná se o tzv. spodní odraz (např. na rozpálené asfaltové silnici či na poušti, kdy vzniká dojem vodního povrchu) nebo nad úrovní pozorovatele, kdy vzniká tzv. svrchní odraz (pravá fata morgána zobrazující vysoko nad obzorem odrazy předmětů pro svou velkou vzdálenost jinak těžko pozorovatelných).

Ilustrace k fyzikálnímu vysvětlení spodního odrazu. Autor: MithrandirMage.

Ilustrace k fyzikálnímu vysvětlení svrchního odrazu, tj. pravé fata morgany. Autor: Brocken Inaglory.

Zdroj: Wikipedie.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum