TOPlistTuzex

Tuzex byla v dobách československého socialismu a dočasně ještě po Sametové revoluci síť obchodů, ve kterých se za valuty zahraničních měn nebo tuzexové poukázky (tzv. bony) mohlo koupit zahraniční, zejména západní zboží, které nebylo v normální síti prodejen k dispozici. Valuty československé koruny nebyly přijímány. Název Tuzex bylo zkratkové slovo utvořené ze slov tuzemský export. Obchody sloužily k odčerpání valut zahraničních měn od obyvatelstva.

Tuzex v Plzni na rohu Kollárovy ulice (1981). Repro z knihy: Procházka Plzní před rokem 1989.

Jednalo se o podnik zahraničního obchodu, který vznikl 1. července 1957 podle vyhlášky č. 122/1957 Ú. l., poté byl v období od 1. ledna 1969 do 31. prosince 1970 na základě vyhlášky ministra zahraničního obchodu 202/1968 Sb. „o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů“ přeměněn v akciovou společnost, která byla na základě vyhlášky ministra zahraničního obchodu 163/1970 Sb. „o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu“ od 1. ledna 1971 zlikvidována a opět přeměněna na podnik zahraničního obchodu. 19. srpna 1991 byl podnik opět přeměněn v akciovou společnost TUZEX, a. s., která 26. března 1998 přešla do likvidace.

Logo československých obchodů Tuzex. Autor: Rl91.

Předchůdcem Tuzexu byla organizace Darex (zkratka pro dárkový export), založená v roce 1949. Obchody tohoto druhu existovaly i v dalších komunistických státech, v Polsku to například byla síť Pewex (Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego, Podnik vnitřního/tuzemského exportu). V SSSR pak byly prodejny Berjozka, ve východním Německu prodejny Intershop, v Maďarsku Intertourist, v Rumunsku Comturist a v Bulharsku Corecom.

Tuzexové poukázky - Bony (z německého der Bon - poukázka, dobropis, což je z francouzského bon - dobrý, také tuzexové poukázky, tuzexové koruny) byly poukázky, kterými se platilo zahraniční nebo luxusní zboží ve speciálních prodejnách Tuzex. Bony bylo možné oficiálně získat pouze při povinné výměně za valuty. Bony nebyly zpětně směnitelné a platily pouze na území ČSSR.

Odběrní poukaz (bon) v hodnotě 5,- Kčs do podniku zaraničního obchodu TUZEX. Autor: Lukáš Řezník.

Lidé, kteří neměli přístup k valutám, mohli koupit bony pouze na černém trhu od nelegálních překupníků - tzv. veksláků. Oficiálně měl jeden bon hodnotu jedné koruny. Na černém trhu se 1 bon v osmdesátých letech 20. století prodával přibližně za 5 Kčs.

Zdroj: Wikipedie.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum