Novinky

Retro

15.10.2016

Rubrika Retro - vloženo bylo již 100 RETRO vzpomínek na dobu dávno minulou. Sledovat můžete - RETRO TV.

Starší »

TOPlistKu-klux-klan

Ku-klux-klan nebo Kukluxklan nebo Kuklos crew, zkratka KKK, je název řady bývalých i současných tajných, teroristických a militantních organizací, původně pocházejících z jižních států USA. Tyto organizace prosazují nadvládu bílých, rasovou segregaci, antisemitismus, rasismus, antikatolicismus a odpor k nebělošskému přistěhovalectví. Od poloviny dvacátého staletí se organizace vyprofilovala jako antikomunismustická. Od 20. století některé z organizací KKK nikterak antikatolické nejsou.

Symbol Ku-klux-klanu. Autor. KAMiKAZOW.

Název

První dvě slova názvu jsou odvozeny od řeckého kyklos – kruh. Poslední slovo je převzato ze Skotska, kde byl klan těsnou kmenovou pospolitostí svázanou pokrevními svazky.

Ze Skotska přijali jižní obyvatelé způsob svolávání družiny - a to pomocí zapáleného dřevěného kříže. Titul Nejvyššího náčelníka Klanu byl v celé Unii znám jako Velký čaroděj, vůdcové ve státech se nazývali Velkými draky, v okresech velcí obři a místním organizacím veleli Velcí Kyklopové. Celá organizace se nazývala „neviditelným impériem“.

Shromáždění Ku Klux Klanu v Gainesville na Floridě, 1922.

Historie

Tato organizace vznikla po občanské válce, která se odehrála v letech 1861-1865 v roce 1866 a to ve městě Pulaski ve státě Tennessee, když se u místního advokáta sešlo několik vysloužilých veteránů jižní armády a několik mladých bělochů z místní honorace.

Rozhodli se založit organizaci, která by bojovala proti výsledkům občanské války. Jižní státy byly tehdy poraženy a okupovány severní, federální armádou. Otroctví černochů bylo zrušeno a mělo se jim dostat rovných občanských práv. Členové nemohli zabránit zrušeníotrokářství, ale byli rozhodnuti zabránit občanskému zrovnoprávnění černochů. Rozhodli se pro zastrašování a násilí vůči černochům.

Členové Klanu byli vyzbrojeni puškami, vycházeli v bílých, dlouhých rouchách nahoře zašpičatělých. V prvních letech po občanské válcestoupenci Klanu vyráželi převážně v noci, kdy například chytali černochy a na odlehlých místech je věšeli.

Když se černoch snažil uplatnit své volební právo, byl zavražděn někdy i přímo před volebními místnostmi. Policie takové vraždy většinou neřešila. Občas vrahy zadržela na jednu noc do vězení a druhý den je propustila na kauci.

Členové Klanu pochodují Washingtonemv roce 1928.

Ovšem teror Klanu nebyl zaměřen jen proti černochům. Směřoval i proti demokratům bílé pleti. Proti nim neuplatňovali násilí, alepsychický nátlak a vyhrožování. K přímému násilí se uchýlili jen v krajní nouzi.

Na přelomu století vliv Ku-klux-klanu slábl. Teroristická činnost Klanu byla nahrazena právním zakotvením bělošské nadvlády. Opatření proti tomu, aby černoši nesměli volit, byla volební daň a tzv. zkoušky vyspělosti. Zkoušky vyspělosti spočívaly v tom, že černý volič byl přezkoušen ze svých znalostí. Otázky byly vybírány z akademických učebnic. Počítalo se s nízkým vzděláním černochů. Opatření byla velice účinná.

Ku-klux-klan byl znovu oprášen v roce 1916 a činnost rozvinul po první světové válce. Válka znamenala mnoho změn v myšlení a psychologii černochů. Černoši odcházeli za prací do větších měst, stávali se vojáky. Po skončení války už nebyli ochotni dál snášet dřívější pořádky. Mnozí věděli, že v RuskuŘíjnová revoluce nastolila nový řád. Začali se organizovat a chtěli občanská práva. Po těchto rozhodnutích začal znovu úřadovat Ku-klux-klan. Na Jihu byli jeho stoupenci mnozí policisté, ale i politici.

Akivisté Goodman, Chaney a Schwerner, které v roce 1964 zavraždili členové Ku-klux-klanu. Autor FBI.

Zajímavosti

Členství v některých organizacích klanu bylo tajné, a proto jejich členové používali slovo AYAK (z anglického Are You A Klansman? - Jste členem klanu?) pro vlastní identifikaci před ostatními členy. Obvykle se používala odpověď AKIA (A Klansman I Am - jsem členem), která tento pozdrav dokončovala.

V rámci obnovy klanu v r. 1915 vytvořil William Simmons následující terminologii:

  • Klabee: pokladník
  • Kleagle: rekrut
  • Klecktoken: zápisné
  • Kligrapp: sekretářka
  • Klonvocation: shromáždění
  • Kloran: rituální kniha
  • Kloreroe: delegát
  • Kludd: kaplan

Kvůli utajení byly prozrazeny pouze některé tituly - Čaroděj (vůdce klanu), Noční jestřáb (vedoucí v oblasti bezpečnosti) a další, většinou oblastní zástupci.

Historie Roucha:

Roucho Ku-Klux-Klanu vzniklo z hábitu Španělských kněží kteří v tomto rouchu prováděli pohřební slavnosti a pohřby jako takové.

Zdroj: Wikipedie.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum