Novinky

Retro

15.10.2016

Rubrika Retro - vloženo bylo již 100 RETRO vzpomínek na dobu dávno minulou. Sledovat můžete - RETRO TV.

Starší »

TOPlistArea 51: The Alien Interview

Area 51: The Alien Interview je dokumentární film publikovaný v roce 1997. Zachycuje údajný výslech mimozemšťana na vojenské základně Spojených států amerických v Oblasti 51, jehož záznam byl získán od muže jménem Victor.

Původ záznamu

Victor tvrdí, že snímek je kopií přísně tajného videozáznamu, pořízeného na vojenské základně USA v Oblasti 51. Ze strachu před odhalením své skutečné identity Victor nikdy neprozradil, zda byl zaměstnancem základny, pouze řekl, že "měl důvod být v Oblasti 51 (…) více než jedenkrát." Přestože dokument označuje za kopii propašovanou z Oblasti 51, odmítá prozradit jakékoli detaily a nikdy nesdělil, kde ke zkopírování došlo. Naznačil pouze, že využil příležitosti ke zkopírování během "snížení bezpečnosti", ke kterému došlo při hromadném převodu videodokumentace z analogové do digitální formy.

Satelitní snímek Oblasti 51

26. července 1996 kontaktoval Victor po několika neúspěšných pokusech přesvědčit televizní stanice, aby odvysílaly jeho video, studio Rocket Pictures, nezávislou společnost distribuující video se sídlem v Los Angeles. Ředitel společnosti Tom Coleman i přes prvotní pochybnosti přislíbil po telefonickém rozhovoru natočení dokumentárního filmu založeného na zmíněném videozáznamu. Ještě před zahájením natáčení požádal Coleman o vyjádření nestranné experty a také videozáznam přehrál odborníkovi na UFO Seanu Davidu Mortonovi.

Morton zmínil video 13. března 1997 v pořadu Arta Bella na radiové stanici Coast to Coast AM, čímž první informace o nahrávce pronikly na veřejnost. Samotný Viktor hovořil s Bellem o dva měsíce později - při hovoru z mobilního telefonu a s použitím zařízení, které maskovalo jeho skutečný hlas, uvedl další podrobnosti o obsahu videa.

Obsah záznamu

Záznam trvá 2 minuty 55 sekund. V levém dolním rohu je zachycena bytost označovaná DNI/27; hodiny zobrazené uprostřed dolní části obrazovky se pohybují od "04:00:18:15" do"04:03:12:25".

Drobný tvor, který zcela odpovídá zažité představě o šedých mimozemšťanech, sedí za stolem. Stvoření, jež bylo podle Victora do Oblasti 51 dopraveno po sestřelení jeho lodi v roce 1989, je za stolem v místě nejvzdálenějším od kamery. Je umístěno za sklem, které Victor označil jako „bioochranná bariéra“, bránícím údajného vetřelce před mikroby a viry. Ve skle se odráží pravděpodobně dvě televizní obrazovky. Na hlavě mimozemšťana si lze všimnout několika podlitin a Morton předpokládá, že přístroj stojící před ním na stole je monitor srdeční činnosti.

Osoba, jíž Victor označil za armádního důstojníka pokoušejícího se s bytostí telepaticky komunikovat, je v popředí nalevo, zatímco civilně oblečená postava střídavě vstupuje a odchází ze záběru v popředí napravo. Místnost, ve které rozhovor probíhá, je velmi slabě osvětlena, a proto dělá tma z obou osob pouze obtížně rozeznatelné tmavé stíny. Ze stejného důvodu je trvale viditelná pouze hlava mimozemšťana, přestože krátce je možné zahlédnout i horní část jeho trupu.

Přibližně v polovině videozáznamu začíná být vetřelec znatelně rozrušený a projevují se u něj silné křeče doprovázené dušením. Vojenský úředník dává signál dvěma zdravotníkům, kteří s rouškami na obličeji přicházejí mimozemšťanovi na pomoc. Zatímco jeden svítí kapesní svítilnou, druhý stírá od úst tvora pěnu. V tomto momentě video končí.

Záznam je bez zvuku - Victor jej prý záměrně odebral, aby zachoval anonymitu jeho účastníků.

Dokumentární film

Samotný dokument zůstává v otázce pravosti záznamu neutrální a nabádá diváky, aby si vytvořili vlastní názor z dostupných informací. Moderátorem je herec Steven Williams; jeho vstupy jsou natočeny v Nevadě nedaleko pohoří, na jehož opačné straně je samotná Oblast 51. Po představení a krátké zmínce o historii základny následuje několik hraných rekonstrukcí založených na teoriích a dohadech o událostech, které se udály od zřízení základny roku 1949. Zahrnuta jsou také interview s Bobem Lazarem a Davidem Adairem, kteří oba tvrdí, že byli v Oblasti 51 svědky výzkumu mimozemských technologií, a také interview s Colemanem o jeho prvním setkání s Victorem.

Obsažen je také rozhovor se zřetelně nervózním Victorem, který se natáčení zúčastnil až po dohodě s Colemanem, jež mu zaručovala, že nebude muset zmiňovat fakta umožňující odhalení jeho identity. Viktor má obličej ve stínu a opět používá přístroj k utajení hlasu. Po prvních dvou minutách se však zvedá k odchodu a prohlašuje rozhovor za ukončený, protože má pocit, že jeho dohoda s Colemanem není dodržována. Následuje dlouhý rozhovor mimo kameru o otázkách, které mohou a nemohou být pokládány, a poté se Victor do interview vrací, aby mluvil o obvyklém průběhu rozhovorů mezi lidmi a mimozemšťany, o svém názoru na korupci ve vládě a o svém osobním bezpečí, až je nakonec příliš emocionálně rozrušen na to, aby pokračoval.

Věrohodnost záznamu

Argumenty „pro“

  • Morton považuje video za "revoluční" a rysy mimozemšťana za vysoce shodné s pečlivým výzkumem pravděpodobných biologických vlastností těchto bytostí založeném na"nesčetných" popisech od osob, které s nimi údajně přišly do styku. Navíc podotýká, že zkratka "DNI" v dolní části obrazovky by mohla zastupovat Oddělení zahraničních záležitostí (Department of Naval Intelligence), což je britský termín (v USA je tento úřad nazýván Office of Naval Intelligence).
  • Spisovatel Whitley Strieber v dokumentu tvrdí, že bytost se pohybuje stejným způsobem jako ty, které jej v roce 1986 unesly.
  • Bel říká, že na základě nesčetných telefonátů posluchačů do jeho radiového pořadu při rozhovoru s Victorem cítil, že mluví pravdu.
  • Expert na UFO Robert Dean označil záznam za "silný""skutečný" a založený na jeho vlastních údajných zkušenostech s mimozemskými bytostmi, které získal jako armádní vyšetřovatel v 60. letech 20. století.
  • Německý spisovatel a odborník na UFO Michael Hesemann řekl, že Victorova výpověď o dopravení bytosti do Oblasti 51 po havárii jeho plavidla v roce 1989 odpovídá záznamuVzdušných sil Jihoafrické republiky o sestřelení mimozemské lodi nad pouští Kalahari taktéž v roce 1989. Hesemann tvrdí, že mu jeho zdroje řekly o dvou přeživších pasažérech stroje, jež byli dopraveni právě do Oblasti 51.

Argumenty „proti“

(Příklady z rozhovorů v dokumentu)

  • Expert na analýzu obrazu Jim Dilettoso nejprve tvrdil, že záznam byl zkopírován z filmové pásky, což protiřečilo tvrzení Victora o tom, že záznam pochází z videopásky. Na základě dalších rozborů Dilettoso vyvodil, že nelze zcela vyloučit velmi vzácné podmínky, za jejichž splnění by kopie z videozáznamu skutečně vzniknout mohla. Tím se však jeho analýza stala poměrně neprůkaznou.
  • Hollywoodský animátor a odborník na líčení John Criswell si myslí, že „nejspíš jde o podvod“, avšak nevylučuje možnou autenticitu bytosti. Držitel Oscara a expert v oblasti líčení a trikových záběrů Rick Baker je ale méně přesvědčený než Criswell. Baker vcelku rychle prohlásí stvoření za padělek, čili loutku.
  • Samotným producentům dokumentu se zdá podezřelé, že Victorovi podle jeho vlastních slov jde hlavně o peněžní zisk, a nakonec na vysílacích právech záznamu skutečně velmi zbohatl, což je ale v rozporu s jeho tvrzením, že pouze chtěl veřejnosti ukázat pravdu o existenci mimozemšťanů. Victor podotýká, že „cítil potřebu určitého drobného ocenění v podobě finanční nezávislosti“, aby mohl bojovat s možnými následky zveřejnění tajné vojenské operace.

Kritika

Diváci si všimli určitých prvků v dokumentu, které jsou kromě samotného záznamu vetřelce také značně podezřelé. Mnozí poukazují na Victorovo ochotnické přehrávání a jeho dva zcela nepodstatné výbuchy, jež mají dodat dramatický efekt. Upozorňují také na relativně neupřímné Colemanovy výroky a fakt, že přestože podle samotného dokumentu má jeho společnost Rocket Pictures film produkovat a distribuovat, ve skutečnosti tomu tak není.

Victorův hlas není modifikován příliš pečlivě a zvuková analýza poukazuje na skutečnost, že k tomu, abychom slyšeli jeho skutečnou výšku, stačí rozhovor přehrát se slabým zvýšením rychlosti. To u mnohých vyvolává otázku, proč nešel Victor v ukrývání svého hlasu dále, když se tolik bojí o svůj život a pokouší se vyhnout zatčení na příkaz vlády.

Méně skeptičtí diváci na druhou stranu oceňují, že od doby, kdy bylo video poprvé vysíláno, proti němu nikdo veřejně nevystoupil a že se žádný z aktérů na dokumentu nepodílel čistě kvůli vlastnímu zviditelnění.

Zdroj: Wikipedie

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum