int(1)

Novinky

Retro

15.10.2016

Rubrika Retro - vloženo bylo již 100 RETRO vzpomínek na dobu dávno minulou. Sledovat můžete - RETRO TV.

Starší »

TOPlistNapoleon Bonaparte byl malého vzrůstu

Napoleonský komplex (často také pod názvem "Napoleonův syndrom“ nebo "Komplex malého muže") je lidové označení pro specifický psychický komplex vycházející z malé výšky, v širším významu pak vycházející z jakékoli fyzické indispozice.

Zdroj pro celé toto pojmenování je Napoleon Bonaparte, jehož armádní výpravy a ambice byly přisuzovány právě jeho touze po kompenzování si výšky. Mylnost tohoto tvrzení se ukazuje při uvážení faktu, že byl v tehdejší době dokonce o něco vyšší než průměrný Francouz. Jeho domnělý malý vzrůst byl totiž odvozován jak podle špatné délky míry Francouzského coulu (který byl o 7% delší než nynější Anglický coul), tak podle špatného překladu výrazu le petit caporal (Angličany nepřesně překládán jako "malý kaprál", přestože Francouzi v tomto kontextu slovo malý požívají jako vyjádření postavení, ne vzrůstu). Tudíž Napoleon není zrovna nejvěrnějším příkladem Napoleonského komplexu. O tom, že neměl sebemenší nejistoty ohledně své postavy, svědčí skutečnost, že se obklopil strážci, kteří byli jedni z nejvyšších.

Shrnutí: Napoleon Bonaparte nebyl malý, byl dokonce o něco vyšší než průměrný Francouz.

A teď pár informací:

Za svůj život Napoleon svedl okolo šedesáti bitev, tedy více než Alexandr Makedonský, Hannibal, Caesar a Alexandr Suvorov dohromady, a po téměř celé další století byla vojenská teorie i praxe posuzována podle jeho pravidel a přizpůsobována jeho pojetí válečnictví. Za Napoleonovy éry se Francie změnila ze stavovského feudálního státu v sociálně i občansky nově strukturovanou společnost a určovala politický trend ve značné části Evropy. Mimo jiné uskutečnil i obsáhlou reformu vnitřní správy země a v roce 1804 vydal nový občanský zákoník (Code civil), jenž se stal vzorem pro další evropské země a francouzské právo na něj dodnes navazuje.

Zdroj: Wikipedie

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum