int(1)

Novinky

Retro

15.10.2016

Rubrika Retro - vloženo bylo již 100 RETRO vzpomínek na dobu dávno minulou. Sledovat můžete - RETRO TV.

Starší »

TOPlistIndiáni žijí v Indii

Indiáni, původní obyvatelstvo amerického kontinentu (výjimku tvoří Eskymáci a Aleuti na severu), dostali jméno od Kryštofa Kolumba, když objevil Ameriku. Domníval se, že plavbou na západ přes Atlantik se dostal k východnímu břehu Indie. Kolumbus nevěděl, že objevil pro Evropu nový kontinent a obyvatele objevených zemí nazval Indios, španělský výraz pro Indy (zdroj Wikipedie).

Shrnutí: Indiáni nežijí v Indii, ale v Americe.

A teď pár informací:

Počet indiánů žijících na území dnešních Spojených států se snížil z půldruhého milionu z doby před Kolumbem na pouhých dvě stě čtyřicet tisíc v roce 1900. Z více než čtyř set jazyků jich polovina vymizela a jen necelá padesátka z nich se dnes vyučuje na školách. Přesto v současnosti na území USA existuje kolem 560 vládou uznaných kmenů a plus několik desítek vládou neuznaných - některé v počtu stovek tisíc (Čerokí, Navahové), jiné ovšem v podobě jen několika jedinců (například kalifornské kmeny Red Wood a Kawaiisu anebo Celilo na severozápadě), každý s vlastní kulturou, systémem víry a zvyklostmi. Indiáni již dávno nejsou vymírající rasa odsouzená k zapomnění: podle oficiálních údajů žilo v roce 2003 ve Spojených státech amerických 2 787 000 Indiánů (včetně Eskymáků a Aleutů) z celkového počtu 290 810 000 obyvatel (pro srovnání - počet Afroameričanů činil 37 099 000). Při započtení obyvatel, kteří se alespoň jednou svou rodovou linií hlásí k indiánským předkům, počet stoupne na 4 366 000. Samozřejmě, Indiáni jsou stále  menšinou ve vlastní zemi, ovšem menšinou, s níž je třeba počítat.

Zajímavosti nakonec:

Předchůdci indiánů přišli do Ameriky patrně v jediné migrační vlně okolo 12–13 tisíc let př. n. l., kdy probíhající doba ledová způsobila výrazný pokles hladiny oceánů, a tak mezi Sibiří a Severní Amerikou místo Beringovy úžiny existovala tzv. Beringova šíje. Předchůdci indiánů pak následovali migrující lovnou zvěř na nový kontinent (zdroj Wikipedie).

Zdroj fotografie: Wikipedia. Autor: Edward S. Curtis.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum